لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 14.500.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 6.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

لیست قیمت پارتیشن

 
نوع پارتیشن قیمت هر متر مربع ( ریال ) لینک گالری
پارتیشن دوجداره 14.500.000 نمونه کارها
توضیحات : ما به تفاوت هر عدد درب با قفل و لولا و دستگیره برای پارتیشن دوجداره 8000.000 ریال
پارتیشن تک جداره (6 میل آلومینیوم) 6.500.000 نمونه کارها
پارتیشن تک جداره (16 میل آلومینیوم ) 8.500.000 نمونه کارها
پارتیشن تک جداره (16 آلومینیوم لترون) 8.200.000 نمونه کارها
توضیحات : ما به تفاوت درب آلومینیومی (قفل و لولا و دستگیره) برای پارتیشن تکجداره آلومینیومی 14000.000 ریال
پارتیشن دوجداره فریم آلومینیوم 16 میل 16.000.000 نمونه کارها
پارتیشن دوجداره 6 میل آلومینیوم 13.000.000 نمونه کارها
پارتیشن تک جداره ام دی اف 12.000.000 نمونه کارها
پارتیشن کناف 3.000.000 نمونه کارها
پارتیشن بلوک شیشه 9.500.000 نمونه کارها
پارتیشن شیشه سکوریت 9.000.000 نمونه کارها