لیست قیمت انواع پارتیشن


پارتیشن دوجداره : هر متر مربع 20.000.000 ریال


پارتیشن تک جداره 6 میل آلومینیوم : هر متر مربع 7.500،000 ریال

لیست کامل قیمت پارتیشن

پروژه های پارتیشن

 

 بعضی از پروژه های اجرا شده در سال 96

 

پارتیشن دوجداره الیت

 پارتیشن دوجداره میدان رسالت خیابان نیرو دریایی

پارتیشن ونگه با شیشه وسط مات

پارتیشن دوجداره الیت

 پارتیشن دوجداره شیخ بهایی

پارتیشن دوجداره مسکونی قبل و بعد اجرا

 پارتیشن تکجداره 16 میل ام دی  اف

پارتیشن کارخانه جات راه و آهن

پارتیشن شیشه سن بلاست

 پارتیشن سفارت کره جنوبی

پارتیشن سفید

پارتیشن تکجداره

پارتیشن شیخ بهایی

 

پارتیشن تکجداره 16 میل

پارتیشن سازمان اطلاعات رادیویی

اجرا شده در خیابان سهروردی

پارتیشن سهروردی

پارتیشن سازمان اطلاعات رادیویی

پارتیشن تکجداره 16 میل

 

پارتیشن سفارت کره

پارتیشن شیخ بهایی

پارتیشن تکجداره 16 میل

با شیشه سن بلاست

 پارتیشن فرمانیه

پارتیشن دوجداره لیون روشن

اجرا شده در فرمانیه تهران

 پارتیشن ولنجک

پارتیشن دوجداره بیاض مش و ونگه

اجرا شده در ولنجک تهران

قبل و بعد اجرا